Představení:

Jmenuji se Stanislav Brož a IT (informační technologie) mě v současné době živý. Počítače a výpočetní technika mě baví již velmi dlouhou dobu a profesně se jí věnuji již od roku 2006 kdy jsem nastoupil jako lektor výpočetní techniky v TC Olomouc (lektorská činnost dospělých a děti). Od roku 2011 jsem přešel na samostatně výdělečnou činnost (OSVČ) a založil si vlastní softwarovou firmu (pracuji jako programátor). Jelikož můj syn chodí na ZŠ, kde výuka a podpora IT technologií jsou sdělovány obecně a na základní úrovni, rozhodl jsem se nabídnout mimoškolní činnost formou kroužku. Dle mého názoru je zapotřebí začít odborně informovat žáky ZŠ o problematice informačních technologií a rizik spojených s jejich používáním (sociální sítě, sdělování osobních údajů na internetu, bezpečné používání počítačů, tabletů a telefonů).
Kroužek nabízím formou mimoškolní aktivity pro maximálně dva žáky najednou a kladu důraz na individuální přístup a komunikaci (samostatné uvažování o dané problematice). Na začátku každé hodiny je zopakováno co jsme se naučili v minulé hodině a poté navazujeme na další téma. V průběhu kroužku používám co nejvíce příkladů a snažím se čerpat i z osobní zkušenosti žáků. K dispozici mám pomůcky pro názorné předvedení (starý hardware, výuková videa, diagramy). V průběhu hodiny se žák může kdykoliv zeptat nebo reagovat na probírané téma (nemusí tiše sedět jako ve škole). Na závěr projdeme vše co jsme se dozvěděli. Na
závěr každého z variant kroužku provedeme písemný test (varianta otázka - a. b. c. d.) a bude vystaven diplom. Vhodnost PC kroužku je od 3. třídy výše s tím, že pokládám za důležité začít informovat/vzdělávat děti a mládež co nejdříve.

U kroužku Naše smysly a svět je aktivita zaměřena na smyslové vnímání (sluch, hmat, paměť, čich, chuť a fantazii). Při této aktivitě je kladen důraz na rozvoj dovedností (nevizuálních) a pro více dětí najednout (max 10). Rozvoj hmatu, jemné motoriky, sluchu a dalších důležitých smyslů napomáhá ke zlepšení tělesné koordinace, zvýšení duševní pohody a soustředění.

Od roku 2019 si rozšiřuji vysokoškolské vzdělání a proto bude rozvrh upraven dle časových možností, také dochází ke změně ceníku kroužků.

V případě zájmu mě prosím kontaktujte na telefonu níže, pro zájemce o kroužek předám přihlášku.

Kancelář/pracovna/studio

Příměstský tábor jaro 2019

V termínu od 11. - 13. 3. 2019 se konal příměstský tábor se zaměřením na zdokonalení komunikačních dovedností v IT. Kromě zábavy jsme se dozvěděli i nové důležité informace a vyzkoušeli chatování, telefonování. Připravuji další příměstský tábor na srpen 2019.

Příměststký tábor jaro 2019

Kontakty:

Tel: 604 273 919
E-mail: info@brozst.cz
Nebo: Zde

Přihláška k zobrazení a tisku (po vyplnění je třeba osobně předat, prosím volejte).

PŘIHLÁŠKA

LSN Moodle - vzdělávací aplikace

Na adrese http://mod.audioc.eu (eLearning) se účastníci kroužků mohou zapojit do elearningového plnění úkolů a učení.

Ceník kroužků

Ceník je platný od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020. Přihlášky podané před uvedeným datem se řídí starším ceníkem.
Počítačový kroužek - Začínající 20 hodin 450,-- Kč
Počítačový kroužek - Pokročilý 1 20 hodin 550,-- Kč
Počítačový kroužek - pokročilý 2 20 hodin 600,-- Kč
Počítačový kroužek - expert 20 hodin 700,-- Kč
Psaní všemi deseti prsty na klávesnici (bez kontroly zraku) 25 hodin 600,-- Kč
Naše smysly a svět (pouze pro školská zařízení a DDM) 25 hodin cena dotována

PC kroužek - Začínající

Cílem je seznámit žáka se základy počítačů a IT. Výuka je interaktivní s individuálním přístupem. Obsah a hloubka je přizpůsobena tempu a požadavkům žáka.

Témata:

 • úvod do počítačů (hardware, software). Rozebereme počítač.
 • úvod do tabletů a mobilů (druhy, řazení)
 • Z čeho se skládá počítač (vstupní a výstupní zařízení)
 • Klávesnice (popis funkčních kláves).
 • Operační systémy - úvod
 • Začínáme s Windows (zapnutí vypnutí)
 • Základní práce na ploše (klávesnice a myš)
 • Bezpečnost práce s PC (viry, poskytování osobních údajů na internetu, sociální sítě)
 • Soubory a složky - úvod
 • Základní práce se soubory (kopírování, přejmenování a smazání)
 • Základní práce se složkami (vytvoření, přejmenování, přesun a mazání)
 • Internetový prohlížeč - úvod

  Psaní všemi deseti prsty na klávesnici

  Jde o nácvik velmi efektivní metody psaní nejen na počítačové klávesnici, ale i starší elektronických psacích strojích. Tato technika umožňuje psát velkou rychlostí a to bez kontroly zraku a hledání kláves, které při práci na počítači zpomalují práci. V průběhu kroužku je možnost zapůjčení klávesnici pro trénování doma.

  Naše smysly a svět

  V této zájmové aktivitě se děti naučí používat své smysly (nejen zrak) formou her, soutěží a zážitkových metoh. Každá hodina je zaměřena na jeden smysl (sluch, hmat, chuť, čich, paměť, fantazii, logické uvažování ...) a v dalších formou hry řešíme komplexnější úlohy. Při nácviku těchto dovedností děti sdělují své zážitky, pocity ostatním a tím dochází ke sdílení zážitků a zlepšování komunikace (empatie). Cílem této aktivity je zlepšit u dětí komunikační dovednosti, rozvinout méně používané smysly, zlepšit paměť a koordinaci. Při zapojení více smyslů také dochází ke zlepšení procesu učení (vnímání a soustředění na jeden úkol více smysly). Aktivita je určena pro děti od 2 - 6 třídy, pro kolektiv max. 10 dětí. Aktivitu nabízím školským zařízením, domům dětí a mládeže. V případě zájmu mě prosím kontaktujte.

  Tabulka termínů

  Uvedené termíny v tabulce jsou volné a k dispozici. Zelená barva označuje částečně nebo nepravidelně obsazené termíny. Červená barva plně obsazené.